Polityka prywatnościW nawiązaniu do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadzamy następujące zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak (NIP: 7821966658, REGON 081069649, Tel. 604 21 64 69)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług medycznych w zakresie fizjoterapii lub kontaktu z osobami planującymi skorzystać z naszych usług.

Cel przetwarzania: dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług medycznych świadczonych przez Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak oraz w procesie informacyjnym w odniesieniu do osób planujących skorzystać z usług Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak.

Dane osobowe osób które skorzystały z usług medycznych świadczonych przez Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak będą przechowywane przez okres 20 lat wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.

Dane osobowe pozyskane w procesie udzielania informacji w odniesieniu do osób planujących skorzystać z usług Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak, przechowywane są do momentu odwołania przez tą osobę zgody wobec takiego przetwarzania.

Osoby korzystające z usług Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Centrum Rehabilitacji STHÉNOS Marta Brzeźniak podejmuje uzasadnione środki, aby chronić dane osobowe pozyskane od osób kontaktujących się z nami oraz korzystających z naszych usług przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja strony: Pracownia Inaton